Ekologiskt är Logiskt

Prima Properties affärsidé är att bygga ekologiska hus med IsoTimbers unika byggteknik.

Hälsosamt

Våra hus har diffusionsöppna väggar som anpassar sig efter rådande luftfuktighet vilket ger ett sunt och hälsosamt inomhusklimat. I våra väggar slipper ni en ångspärr av plast och andra material som kan försämra inomhusmiljön i ert hem. Den väl ljudisolerade väggen stänger även ute ovälkommet buller.

Miljövänligt

Vi använder de naturliga och förnyelsebara materialen trä och luft. En oberoende undersökning visar att våra väggsystem är 10 gånger mer miljövänliga än bästa jämförbara alternativ.

Energieffektivt

Som kund kan ni välja en väggtjocklek som lever upp till kraven för lågenergihus gällande U-värde, utan att för den delen öka risken för fuktskador. Luftläckage elimineras vilket ger en billigare uppvärmning. Det innovativa byggsystemet innehåller mycket trä och ger en värmetrög byggnad, vilket jämnar ut temperaturvariationer naturligt och därmed sänker energiförbrukningen.

Ekonomiskt

Den enkla och snabba monteringen minskar arbetskostnaden. Väggarna går att bygga med olika tjocklekar så att byggnadens isoleringsbehov kan skräddarsys. Exempelvis tjockare vägg mot norr eller bullrig trafikled. Generellt kan man säga att byggkostnaden för våra hus är ca hälften av genomsnittskostnaden i riket.

Våra Samarbetspartners

Prima Properties samarbetar med Isotimber och B3 Bygg.

Isotimber

IsoTimbers affärsidé bygger på en unik och patentansökt byggteknik som gör det möjligt att bygga isolerande och bärande väggar bestående av trä, ingen inplastning krävs.

Läs mer

B3 Bygg

BBB Sverige AB är ett snabbt växande byggföretag med över 200 nöjda kunder i hela landet som Stockholm, Malmö, Göteborg, Åre m.fl städer

Läs mer